Poistenie Kamarát Snoopy

Variabilné životné poistenie pre deti KAMARÁT SNOOPY je komplexné poistenie skladajúce sa zo sporiacej časti, ktorá umožní rodičom vytvoriť poistenému dieťaťu finančnú rezervu pre vstup do dospelosti a zároveň mu poskytne poistnú ochranu pre prípad úrazov a ochorení.

V rámci tohto poistenia je možné na jednej poistnej zmluve dojednať rizikové poistenie pre oboch rodičov, ako aj pripoistiť viacero detí.

Benefity

  • Možnosť vložiť mimoriadne špeciálne poistné jedenkrát ročne bez poplatku do 30 dní od narodenín poisteného dieťaťa
  • Bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
  • Zachovanie reálnej hodnoty poistenia prostredníctvom dynamizácie
  • Možnosť meniť rozsah už dojednaných rizík a poistného
  • Možnosť vkladať a vyberať špeciálne poistné
  • Variabilná škála pripoistení pre dieťa ako aj rodičov

14112733_Slovakia_AnniversaryLogo_Slovak1line

MetLife Amslico je odteraz MetLife.