Skúsenosti s MetLife

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995 za ten čas nadobudla 20 ročné skúsenosti v segmente poistenia. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa na Slovensku stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
Spoločnosť MetLife vstúpila v roku 2015 do 20. roku svojho pôsobenia na slovenskom poistnom trhu. Celé toto obdobie je sprevádzané finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami v tomto odvetví, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou.

V súčasnosti má MetLife takmer 10%-ný* podiel na trhu životného poistenia, hrubý predpis poistného dosiahol ku koncu roku 2014 hodnotu 121,0 milióna Eur.

*Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní

14112733_Slovakia_AnniversaryLogo_Slovak1line

MetLife Amslico je odteraz MetLife.